polski / english
Probit
GALERIA
SZACHOWO
FILMY
FOLDER AUTORSKINowo?ci

Jola wygrywa VII Mi?dzynarodowy turniej arcymistrzy?


Du?ym sukcesem Joli Zawadzkiej zako?czy? si? jej udzia? we Wroc?awiu w VII Mi?dzynarodowym turnieju arcymistrzy?, Memoriale Krystyny  Radzikowskiej-Ho?uj. Jola wygra?a go wyprzedzaj?c w ostatniej rundzie Monik? So?ko.

WYNIKI

GALERIA: TURNIEJ

GALERIA: ZAKO?CZENIE

FILM


Dru?ynowe Mistrzostwa Europy

GALERIA

WYNIKI

W listopadzie w Hersonissos na Krecie odby?y si? Dru?ynowe Mistrzostwa Europy. Polskie szachistki by?y bardzo blisko wywalczenia na nich medalu. Jednak niespodziewana pora?ka w ostatniej rundzie z dru?yn? Rumunii spowodowa?a, ?e zaj??y dopiero 4 miejsce Dru?yna m?ska zaj??a 10 miejsce.


Dru?ynowe Mistrzostwa PolskiGALERIA WROC?AW

GALERIA KATOWICE

W Dru?ynowych Mistrzostwach Polski wygra?a dru?yna Hetmana Katowice, przed Stilonem Gorzów i dru?yn?, w której wyst?pi?a Jolanta Zawadzka, Polonia Wroc?aw wywalczy?a srebrny medal w pojedynku, który zadecydowa? o srebrnym medalu Jola tylko zremisowa?a ze swoj? bratow? Beat? Zawadzk?.


Mistrzostwa Polski juniorówGALERIA

W sierpniu we Wroc?awskiej Hali Stulecia odby?y si? Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i b?yskawicznych juniorów. Imprez? otwiera?y wiceprezydent Wroc?awia Magdalena Piasecka oraz arcymistrzyni Jolanta Zawadzka..


Rocznica zdobycia 1-szego tytu?u Mistrzyni Polski


GALERIA

Z okazji 20 rocznicy zdobycia przez Jol? Zawadzk? tytu?u Mistrzyni Polski jej ówczesny trener Krzysztof Krupa zorganizowa? jej w MDK ?ródmie?cie spotkanie z mi?o?nikami Królewskiej gry. W czasie spotkania jego uczestnicy mogli wzi?? udzia? w symultanie z arcymistrzyni?.


Plebiscyt na najlepszego sportowca w roku 2016GALERIA

W plebiscycie na najlepszego w roku 2016 sportowca na Dolnym ?l?sku zorganizowanym przez tygodnik "S?owo Sportowe", Jolanta Zawadzka zaj??a II miejsce.

W plebiscycie zwyci??y? srebrny medalista w rzucie dyskiem na olimpiadzie w Rio de Janeiro - Piotr Ma?achowski.


Polonia Wroc?aw trzecia w Dru?ynowych Mistrzostwach Polski

We Wroc?awiu i Katowicach rozpocz?to ostatnie sesje Ekstraligi Szachowej. Dru?yna Joli -  Polonia Wroc?aw zdoby?a w rozgrywkach br?zowy medal. Lepiej wypad?a dru?yna Stilonu Gorzów, w której gra?a jej szwagierka Beata Zawadzka, która zaj??a w rywalizacji drugie miejsce. W Mistrzostwach wygra?a dru?yna Hetmana Katowice. Dru?yna Miedzi Legnica, w której wyst?pi? brat Joli Stanis?aw ostateczne zaj??a w rywalizacji najlepszych polskich dru?yn 6 miejsce.

WYNIKI


Spotkanie Prezydenta RP z Olimpijczykami


Prezydent RP Andrzej Duda zaprosi? do  Pa?acu Prezydenckiego medalistów i medalistki Olimpiad w Rio de Janeiro i Baku. Na spotkaniu pogratulowa? im godnego reprezentowania Polski w ?wiecie i wr?czy? Z?ote  Krzy?e za zas?ugi, Jola zrewan?owa?a si? wr?czaj?c prezydentowi i jego go?ciom folder obrazuj?cy przebieg walki szachistek o medal na Olimpiadzie w Baku.

GALERIA


42 Olimpiada Szachowa w Baku


Historyczny sukces Polek. Na zako?czonej w Baku 42 Olimpiadzie Szachowej polska dru?yna kobiet, w sk?adzie: Mariola Wo?niak, Klaudia Kulon, Karina Szczepkowska-Horowska, Jolanta Zawadzka i Monika So?ko, zdoby?a srebrny medal. Dobrze wypadli?my te? w rywalizacji m??czyzn. Nasza dru?yna zdoby?a w niej 7 miejsce.

Ostateczne wyniki

Film z zako?czenia Olimpiady

(dekoracja Polek od 51 minuty)

GALERIA

Konferencja prasowa z polskimi medalistkami


42 Olimpiada Szachowa w Baku


STRONA OLIMPIADY


W Baku trwa 42 Olimpiada Szachowa. Po sze?ciu rundach dru?yna kobiet zajmuje 3 miejsce, a m??czyzn 29 miejsceSymultana w Zamo?ciuGALERIA

11 czerwca na rynku w Zamo?ciu Jola rozegra?a na 47 szachownicach symultan? z dzie?mi i m?odzie?? trenuj?c? w miejscowych szkó?kach szachowych. Arcymistrzyni wygra?a 43 pojedynki, jeden zremisowa?a i trzy przegra?a.


Mistrzostwa Polski w Poznaniu 2016WYNIKI KOBIET

WYNIKI M??CZYZN

GALERIA

W Poznaniu w auli Uniwersytetu Ekonomicznego zako?czy?y si? trwaj?ce na prze?omie marca i kwietnia Mistrzostwa Polski w szachach na rok 2016. W kategorii kobiet zwyci??y?a So?ko przed Jolant? Zawadzk?, a w?ród m??czyzny Rados?aw Wojtaszek przed Kacprem Piorunem.Mistrzostwa Polski w Szachach - Gala Hetmanów


29 marca w czasie otwarcia Mistrzostw Polski w szachach odby?a si? Gala Hetmanów. Hetmana dla najlepszej zawodniczki w roku 2015 otrzyma?a Jolanta Zawadzka a najlepszym zawodnikiem okaza? si? Kacper Piorun.


GALERIA


Polonia Wroc?aw Wicemistrzem Polski w szachach


Na zako?czonych we Wroc?awiu Dru?ynowych Mistrzostwach Polski dru?yna Polonii Wroc?aw w sk?adzie: Dariusz ?wierszcz, Mateusz Bartel, Dimitros Mastrovasilis, Wojciech Moranda, Daniel Sadzikowski i Jolanta Zawadzka, zaj??a drugie miejsce za Hetmanem Katowice.

strona ekstraligi

GALERIA


Arcymistrzowski Turniej Ko?owy Kobiet im. Krystyny Ho?uj-Radzikowskiej


Kolejny raz we Wroc?awiu w dniach 16-24.09 zosta? zorganizowany arcymistrzowski turniej ko?owy kobiet b?d?cy Memoria?em Krystyny Ho?uj-Radzikowskiej. Tegoroczny, wg ?redniego rankingu zawodniczek, który wynosi? 2416, by? najsilniejszym turniejem w historii polskich szachów kobiecych. Jola zaj??a drugie miejsce. Pojedynek mia? dramatyczny przebieg, a o zwyci?stwie zdecydowa?a walka w ostatniej rundzirm w której  Rosjanka Alina Kashlinskaya pokona?a Jol?. Trzecie Miejsce zaj??a Armianka Lilit Mkrtchain

Ostateczne wyniki

GALERIE: turniej, zako?czenie, plener fotograficzny


Mistrzostwa Polski Kobiet 2015- Jola Mistrzyni?

 
 

W zako?czonych 1.04.2015 w Pozna?skich Mistrzostwach Polski Kobiet zdecydowanie wygra?a Jola Zawadzka, przed Karin? Szczepkowsk? i Iwet? Rajlich. W Mistrzostwach M??czyzny zwyci??y? Grzegorz Gajewski.

WYNIKI
GALERIA


Festiwal Szachowy w Maria?skich ?azienkach


W dniach 17-24 stycznia 2015 w Marci?skich ?a?niach rozgrywany by? Festiwal Szachowy z licznym udzia?em Polaków. Bardzo dobrze w turnieju g?ównym wypad?a Jolanta Zawadzka, która zaj??a w nim 2 miejsce.


Mistrzostwa Europy na Hali Stulecia


W okolicach 19-21 grudnia 2014 odby?y si? we Wroc?awiu Mistrzostwa Europy w Szachach szybkich i b?yskawicznych. Rewelacyjnie wypad? w nich szesnastoletni Jan Duda, który wygra? w szachach szybkich i by? trzeci w rywalizacji w szachach b?yskawicznych.

GALERIAArcymistrzowski Turniej Ko?owy Kobiet im. Krystyny Ho?uj Radzikowskiej


We Wroc?awiu zako?czy? si? trwaj?cy w dniach 10-18.12 2014 Arcymistrzowski Turniej Ko?owy Kobiet. Po przegranej w ostatniej rundzie z Klaudi? Kulon Jola zaj??a w nim dopiero 7 miejsce

Ostateczne wyniki

Galeria

Portrety


POLONIA WROC?AW DRU?YNOWYM MISTRZEM POLSKI

 
 

Dru?yna Polonii Wroc?aw wyst?puj?ca w sk?adzie: Krzysztof ?wierszcz, Mateusz Bartel, Dimitrios Mastrovasilis, Wojciech Moranda, Daniel Sadzikowski i Jolanta Zawadzka wywalczy?a tytu? Dru?ynowego Mistrza Polski

GALERIA


KLAUDIA KULON AKADEMICK? MISTRZYNI? ?WIATA!


 

Kole?anka Joli z reprezentacji Polski, Klaudia Kulon, zwyci??y?a w rywalizacji kobiet w Akademickich Mistrzostwach ?wiata, które odby?y si?  w Katowicach.

WYNIKI MISTRZOSTW

GALERIA


OLIMPIADA SZACHOWA POLKI SIÓDME!W Tromso zako?czy?a si? Olimpiada Szachowa. Polskie zawodniczki zaj??y w rywalizacjach kobiet siódme miejsce. Wygra?y Rosjanki przed Chinkami i Ukrainkami

WYNIKI KO?COWE


CZWARTA RUNDA W TROMSø


 

W 4. rundzie Olimpiady w Tromsø Polki pokona?y dru?yn? Bu?garii 2,5:1,5. Jedyn? pora?k? odnios?a Monika So?ko przegrywaj?c swoj? parti? z by?? Mistrzyni? ?wiata-Antoanet? Stefanow?. Swoje partie wygra?y Jola Zawadzka i Klaudia Kulon, a Marta Bartel zremisowa?a. W turnieju panów Polska przegra?a z Norwegi? 1,5:2,5. Jedyna przegrana partia to pora?ka Radka Wojtaszka z aktualnym Mistrzem ?wiata - Mangusem Carslenem

POZOSTA?E WYNIKI

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW NA HALI LUDOWEJ


 

We Wroc?awiu rozpocz??y si? XX Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i b?yskawicznych. Startuje w nim ok.900 zawodniczek i zawodników. Jola zosta?a zaproszona do Komitetu Honorowego Mistrzostw. Poniewa? w tym samym czasie rozgrywana jest Olimpiada Szachowa nie mog?a na ni? przyby?. Jola darzy te mistrzostwa du?ym sentymentem, bo startowa?a w nich wielokrotnie i zdobywa?a wiele medali. Poprosi?a swoje kuzynki: Anet?, Klaudi? i Dominik? by symbolicznie j? zast?pi?y i w ramach wolontariatu pomaga?y organizatorom.

GALERIAOLIMPIADA W TROMSø


 

W Tromsø (Norwegia) 2 sierpnia rozpocz??a si? Olimpiada Szachowa. Polska dru?yna kobieca wyst?puje w niej w sk?adzie: Monika So?ko, Jolanta Zawadzka, Karina Szczepkowska, Marta Bartel i Klaudia Kulon. Zmagania potrwaj? do 15 sierpnia.
STRONA ORGANIZATORÓW
WYNIKI KOBIET

?LUB STASZKA I BEATY


 

4 lipca brat Joli Stanis?aw Zawadzki po?lubi? Beat? K?dzio?k? - arcymistrzyni? szachow?. Jola by?a ?wiadkow?.
Jola i Beata w wiek juniorskim by?y szachowymi rywalkami, a prywatnie przyjació?kami. Na Mistrzostwach Europy juniorów w Peniscoli (2002) razem stan??y na podium. Jola zdoby?a wtedy srebro
,  Beata br?z (tak zdecydowa? Bucholz). Wygra?a wówczas Francuzka Marie Sebag.

GALERIA ?LUB


SREBRO NA MISTRZOSTWACH POLSKI!


 

W Warszawie zako?czy?y si? Mistrzostwa Polski w szachach. W?ród kobiet wygra?a Monika So?ko, przed Jolant? Zawadzk?, a w?ród m??czyzn Rados?aw Wojtaszek przed Grzegorzem Gajewskim.

Oficjalna strona Mistrzostw

Galeria z Mistrzostw


INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W WARSZAWIE 2014


 

Na trwaj?cych Indywidualnych Mistrzo- stwach Polski Kobiet w Warszawie podczas drugiej rundy (27.03.2014) Jolanta Zawadzka pewnie wygra?a swoj? parti?.

Po wi?cej szczegó?ów zapraszamy na oficjaln? stron? zawodów:


Oficjalna strona MP


SYMULTANA W G?USZYCYNa zako?czenie Mistrzostw G?uszycy w szachach, Jolanta rozegra?a symultan? z ich uczestnikami.
W walce z kilkunastoma szachistami jeden pojedynek zremisowa?a, a pozosta?e wygra?a.
Imprez? zorganizowa? proboszcz miejscowej parafii ks S?awomir - on te? wygra? turniej i zosta? Mistrzem G?uszycy

Galeria z Mistrzostw


sportgame.com.pl - JOLANTA ZAWADZKA Z BR?ZOWYM MEDALEM ME!
MEDAL NA DRU?YNOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY


 

Na zako?czonych Dru?ynowych Mistrzostwach Europy kobiet w szachach nasza dru?yna sk?adaj?ca si? z: Monika So?ko, Jolanta Zawadzka, Joanna Majdan, Karina Szczepkowska-Horowska oraz Iweta Rajlich, wygra?a br?zowy medal
Zwyci?stwo w turnieju odnios?a dru?yna Ukrainy, przed Rosj?.

Oficjalne wyniki mistrzostw

Galeria - otwarcie i pierwsze rundy
Galeria - ostatnie rundy i zamkni?cie

Wideorelacja z dekoracji zawodniczek turnieju


DRU?YNOWE MISTRZOSTWA EUROPY 2013


 

Po rundzie 7 Dru?ynowych Mistrzostw Europy, które odbywaj? si? aktualnie w Warszawie, nasza reprezentacja kobiet w szachach, z dotychczasowym dorobkiem 10 pkt, znajduje si? w pierwszej pi?tce turnieju i ma szanse na zdobycie medali!

Po szczegó?y zapraszamy na oficjaln? stron? Mistrzostw gdzie na bie??co aktualizowane s? wyniki oraz relacje z poszczególnych pojedynków.

Wywiad radiowy z Jackiem Gda?skim
(mp3, pzszach.org.pl)


DRU?YNOWE MISTRZOSTWA EUROPY, WARSZAWA 2013


 

W dniach 7-18.11.2013 w Warszawie odbywaj? si? Dru?ynowe Mistrzostwa Europy. W Mistrzostwach bierze udzia? pi?cioro zawodników Polonii Wroc?aw.
W reprezentacji kobiet wyst?puje Jolanta Zawadzka i Iweta Radziewicz, a w m?skiej Mateusz Bartel oraz Dariusz ?wiercz. W drugiej dru?ynie kobiet wyst?pi Anna Iwano.

Przejd? na stron? Mistrzostw


KALENDARZ NA ROK 2014 !!!


 

Zdj?cia zrobione zawodniczkom Arcy- mistrzowskiego Turnieju Szachowego na profes- jonalnej fotograficznej pos?u?y?y na stworzenie kalendarza szachowego na rok 2014.


KALENDARZ - WERSJA ONLINE
Ch?tnych do nabycia kalendarza w wersji papierowej prosimy o kontakt na:
dpszach@gmail.com


MECZ KOBIET POLSKA - UKRAINA


W dniach 10-14 pa?dziernika w Charkowie rozegrano pojedynek pomi?dzy przygotowuj?cymi si? do Dru?ynowych Mistrzostw Europy dru?ynami szachowymi kobiet Polski i Ukrainy. W pi?ciu meczach na pi?ciu szachownicach dwa razy wygra?y Ukrainki, dwa razy Polki, a jeden mecz zako?czy? si? remisem. W ??cznej punktacji wygra?y aktualne mistrzynie ?wiata 13,5-11,5.
Dru?yna Polski wyst?pi?a w sk?adzie:
Monika So?ko, Jola Zawadzka, Joanna Majdan, Karina Szczepkowska-Horowska i Klaudia Kulon.

Galeria zdj?? z imprezy!NINO BATSIASHVILI WYGRYWA ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ KOBIET !Zwyci??czyni? Arcymistrzowskiego Turnieju Szachowego im. Krystyny Ho?uj-Radzikowskiej we Wroc?awiu zosta?a gruzinka Nino Batsiashvili !!! Zwyci??czyni gratulujemy i zapraszamy na stron? g?ówn? turnieju.

Ko?cowe Wyniki Mistrzostw


Relacja ze strony SPORTGAME.COM.PL:
Podsumowanie Arcymistrzowskiego TurniejuGALERIA ZAWODNICZEK TURNIEJU


ZAPOWIED? ARCYMISTRZOWSKIEGO TURNIEJU KOBIET NA SPORTGAME.COM.PLMEMORIA? KRYSTYNY HO?UJ-RADZIKOWSKIEJ

W dniach 28.09 - 6.10.2013 we Wroc?awiu odb?dzie si? Arcymistrzowski Turniej Kobiet - Memoria? Krystyny Ho?uj-Radzikowskiej. Dyrektork? turnieju zosta?a Jolanta Zawadzka.

Zapraszamy na stron? turniejuMISTRZOSTWA EUROPY KOBIET ZAKO?CZONE!


W Belgradzie zako?czy?y si? Mistrzostwa Europy Kobiet. Mistrzyni? zosta?a W?gierka Hoang Thanh Trang. Du?e szanse na srebrny medal mia?a Monika So?ko, nie uda?o jej w ostatniej rundzie wygra? lepszej ko?cówki z Gruzink? Meli? Salome i ostatecznie zaj??a 7. miejsce.

Oficjalne wyniki Mistrzostw


MISTRZOSTWA EUROPY KOBIET 2013


W Belgradzie 23 lipca rozpocz??y si? Mistrzostwa Europy Kobiet. Startuj? w nich trzy Polki: Monika So?ko, Jolanta Zawadzka i Joanna Majdan-Gajewska. Po trzech rundach maj? one zdobyte dwa punkty. W trzeciej rundzie Jola zremisowa?o z trzeci? zawodniczk? na li?cie ?wiatowej Ann? Muzyczuk ze S?owenii.

Oficjalna strona Mistrzostw


XXII MEMORIA? ADOLFA ANDERSSENA


 

We Wroc?awiu po raz kolejny Klub Polonia Wroc?aw zorganizowa? turniej szachowy po?wi?- cony Adolfowi Anderssenowi.
 W turnieju kobiet wygra?a Jola Zawadzka, pokonuj?c w finale Anie Iwanow. Trzecia by?a Karina Szczepkowska.
W?ród m??czyzn wygra? Wojciech Moranda, który pokona? Kamila Draguna. W turnieju pocieszenia wygra? Maciej ?wicarz.

Zdj?cia z memoria?u ju? dost?pne!


SYMULTANA SZACHOWA NA ?WIDNICKIM RYNKU

 

W czasie odbywaj?cego si? w ?widnicy, na pocz?tku czerwca, Kongresu Regionów, zorganizowano dla jego uczestników symultan? szachow?.
Do jej rozegrania zaproszono Jolant? Zawadzk?, która w trzydziestu pojedynkach stoczonych na ?widnickim rynku, jeden zremisowa?a, a pozosta?e wygra?a.

Zdj?cia z przebiegu symultany mo?na ju? obejrze? w galerii.


EKSTRALIGA SZACHOWA WE WROC?AWIU


24-26 maja Polonia Wroc?aw zorganizowa?a I sesj? rozgrywek o Dru?ynowe Mistrzostwo Polski.
Odby?y si? pierwsze trzy rundy mistrzostw.
W pierwszej rundzie dosz?o do pojedynku na szczycie, w którym Hetman Katowice pokona? Poloni? Wroc?aw 3,5:2,5. W meczu tym Jola Zawadzka przegra?a z Monik? So?ko. W kolejnych rundach wygranych przez Poloni? Jola zremisowa?a z Karin? Szczepkowsk? i pokona?a Klaudi? Kulon.

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? w galerii oraz na stron? z wynikami


ALEKSANDER MOISEENKO MISTRZEM!Mistrzostwa Europy w Legnicy zorganizowane przez Poloni? Wroc?aw zako?czy?y si? zwyci?stwem zawodnika z Ukrainy Aleksandra Moiseenki.
Jola Zawadzka w Mistrzostwach zdoby?a 5 punktów, co da?o jej 8 punktowy przyrost rankingu FIDE

Wyniki mistrzostw oraz galeria zdj??

canada goose coats canada goose jackets canada goose jacket canada goose kensington parka canada goose coat canada goose montebello parka canada goose vest canada goose mystique parka canada goose kensington canada goose clothing canada goose down canada goose parkas canada goose chateau parka canada goose new york canada goose jacket sale canada goose down jacket canada goose jackets on sale canada goose women canada goose jackets sale canada goose on sale canada goose arctic program canada goose whistler parka canada goose chicago canada goose parka canada goose trillium parka canada goose constable parka canada goose clearance canada goose parka sale canada goose chilliwack bomber canada goose men canada goose chilliwack canada goose kensington parka sale buy canada goose cheap canada goose canada goose sale canada goose website canada goose solaris parka canada goose outlet canada goose mens canada goose trillium canada goose online canada goose aviator hat canada goose kids canada goose price canada goose down parka canada goose womens canada goose hat canada goose discount canada goose mystique canada goose boston kensington parka canada goose canada goose womens parka canada goose outerwear canada goose retailers canada goose montebello canada goose banff parka cheap canada goose jackets where to buy canada goose canada goose down coats canada goose cheap canada goose chateau canada goose down coat canada goose solaris canada goose prices canada goose vest sale canada goose snow mantra parka canada goose for sale canada goose coats sale canada goose usa canada goose constable canada goose parka women saks canada goose canada goose resolute parka canada goose gloves canada goose chilliwack parka canada goose sale online buy canada goose online canada goose outlet toronto canada goose outlet store canada goose size chart canada goose toronto mens canada goose trillium parka canada goose canada goose snow mantra canada goose canada canada goose ontario parka canada goose nyc canada goose hybridge canada goose womens jacket canada goose wiki