polski / english
Probit
GALERIA
SZACHOWO
FILMY
FOLDER AUTORSKI
archiwum nowo?ci
archiwum wydarze?
archiwum prasy

Archiwum wydarze?

Mistrzostwa Europy Kobiet, Sankt Petersburg

W rosyjskim Sankt-Petersburgu odbywaj? si? Dziesi?te Mistrzostwa Europy Kobiet - presti?owe zawody, w których bierze udzia? sze?? zawodniczek z Polski, w tym tak?e Jola. Po pi?ciu rozegranych ju? rundach Polki zajmuj? bardzo wysokie miejsce - najwi?cej punktów z nich ma Monika So?ko - 4,5, tu? za ni? jest Iweta Rajlich i Jola z 4 punktami. Dzi? Jol? czeka bardzo wa?ny pojedynek z Ann? Uszenin? - czy uda jej si? zrewan?owa? za Olimpiad?? Zapraszamy tak?e na relacj? i analizy na stronie www.czasopismo-mat.pl/ oraz na stron? zawodów http://www.wiecc2009.com/


Jola awansowa?a do fina?ów Mistrzostw ?wiata

Dzi?ki bardzo dobremu wyst?powi na Mistrzostwach Europy w Petersburgu, gdzie Jola podzieli?a 10-19 miejsce, a warto?ciowo?ci? zako?czy?a na 15 miejscu, Jola uzyska?a bezpo?redni awans do Pucharu ?wiata. Regulaminowo czterna?cie zawodniczek uzyskuje awans, jednak cztery zawodniczki znajduj?ce si? przed Jol? uzyska?y awans z innego tytu?u. Jest to najwi?kszy sukces Joli w jej seniorskiej karierze! Jutro tak?e dwie inne polskie zawodniczki Iweta Rajlich i Monika So?ko walcz? w bara?ach o br?zowy medal. Obydwie tak?e zapewni?y sobie udzia? w Pucharze ?wiata.


Mistrzostwa Nowej Zelandii druga runda

Po dwóch rundach w Otwartych Mistrzostwach Nowej Zelandii Jola Zawadzka ma na swoim koncie 2 punkty. W kolejnej rudnie zmierzy si? z pierwszym numerem startowym zawodów - Izraelskim arcymistrzem Victorem Mikhalevskim. Wi?cej informacji oraz partie na ?ywo na stronie zawodów, przy czym nale?y pami?ta? o dwunastu godzianch róznicy czasowej.    


Jola w?ród najlepszych sportowców z Dolnego ?l?ska !

W corocznym plebiscycie organizowanym przez gazet? S?owo Sportowe na najlepszego sportowca z Dolnego ?l?ska Jola Zawadzka zaj??a 9 miejsce!!! Potwierdzi?a tym samym przynale?no?? do najlepszych z naszego regionu!! Wi?cej szczegó?ów oraz zdj?cia z imprezy mo?na znale?? na stronie gazety .


Otwarte Mistrzostwa Nowej Zelandii

15 stycznia rozpoczynaj? si? Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Nowej Zelandii. Do udzia?u w turnieju zosta?a zaproszona arcymistrzyni Jola Zawadzka, której po prawie trzech dniach podró?y uda?o si? dotrze? na miejsce. Zawody odbywaj? si? na po?udniowej wyspie, w malowniczym Queenstown, mie?cie znanym z gór, fiordów oraz pierwszych na ?wiecie skoków na bunggy. Wi?cej szczegó?ów, wyniki i kojarzenia na stronie zawodów .    


Jolanta Zawadzka - Akademicka Mistrzyni Polski

W rozegranych na pocz?tku grudnia we Wroc?awiu Akademickich Mistrzostwach Polski z?oty medal w?ród kobiet zdoby?a Jola Zawadzka studentka Uniwersytetu Ekonomicznego z Wroc?awia, a w?ród m??czyzn Marcin Dziuba z Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii


Olimpiada szachowa - uroczysto?? zako?czenia

Olimpiada Szachowa ju? si? zako?czy?a. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z uroczysto?ci zamkni?cia zawodów i wr?czenia medali, w tym z?ota dla Joanny Majdan, oraz do naszych pozosta?ych, galerii z Drezna:
             Zako?czenie
             Polacy na olimpiadzie
             Zawodniczki
             Zawodnicy 


Olimpiada szachowa Drezno 2008 - ostatnia runda

Niestety nasze dziewczyny nie wykorzysta?y szansy na z?oty medal -  nie uda?o si? pokona? w ostatniej rundzie dru?yny z Ukrainy. W nerwowym meczu ponios?y pora?k? 1,5:2,5 i tym samym w ostatecznej klasyfikacji spad?y na 5 miejsce. Zawody wygra?a Gruzja, srebro przypad?o Ukrainie, a br?z dla Stanów Zjednoczonych. Na 4 szachownicy z?oty medal indywidualnie zdecydowanie wywalczy?a Joanna Majdan, która uzyska?a ?wietny wynik 9,5 z 11 parti i osi?gn??a drugi wynik rankingowy w turnieju kobiet. U Panów zwyci??yli, po raz drugi z rz?du, Ormianie przed Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Nasi Panowie, po pora?ce ze S?oweni?, zako?czyli zawody na 29 miejscu. Wi?cej szczegó?ów na stronie zawodów.


Olimpiada szachowa, Drezno X runda

W przedostatniej rundzie Olimpiady Szachowej Polki znowu wygra?y!!! Nasze dziewczyny zwyci??y?y 2,5:1,5 z Armeni?. Swoje partie wygra?y Jola oraz Asia, a Monika zremisowa?a. Na jedn? rund? przed ko?cem Polska jest na samodzielnym pierwszym miejscu!! W kolejnej rundzie zmierzy si? z Ukrain? w meczu, którego stawk? b?dzie z?oty medal! U Panów troszk? gorzej. Dzisiaj przegrali 2,5:1,5 z Holandi? i spadli na 20 miejsce. Wi?cej informacji na stronie zawodów. Zapraszamy tak?e do naszej ci?gle aktualizowanej galerii.


Olimpiada szachowa IX runda

Polki pokonaly USA!! Dziewczyny wygra?y kolejny mecz!! Tym razem okaza?y si? silniejsze od Stanów Zjednoczonych, które przegra?y 3:1. Swoje partie wygra?y tradycyjnie juz Joasia Majdan oraz Monika So?ko. Na pozosta?ych szachownicach pad? remis. Dzi?ki temu wynikowi Polki s? aktualnie na drugim miejscu za Ukrain?, która niespodziewania ogra?a dotychczasowe liderki Chinki. Nie wró?ymy medali ?eby nie zapesza?, ale szanse naszych Pa? rosn?! Jutro czeka je pojedynek z Armeni?. Panowie  natomiast zremisowali po meczu o zmiennym przebiegu z gospodarzami zawodów - Niemcami i jutro walcz? z Holandi?. Relacje na ?ywo na stronie zawodów.


Podstrony archiwum: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
canada goose coats canada goose jackets canada goose jacket canada goose kensington parka canada goose coat canada goose montebello parka canada goose vest canada goose mystique parka canada goose kensington canada goose clothing canada goose down canada goose parkas canada goose chateau parka canada goose new york canada goose jacket sale canada goose down jacket canada goose jackets on sale canada goose women canada goose jackets sale canada goose on sale canada goose arctic program canada goose whistler parka canada goose chicago canada goose parka canada goose trillium parka canada goose constable parka canada goose clearance canada goose parka sale canada goose chilliwack bomber canada goose men canada goose chilliwack canada goose kensington parka sale buy canada goose cheap canada goose canada goose sale canada goose website canada goose solaris parka canada goose outlet canada goose mens canada goose trillium canada goose online canada goose aviator hat canada goose kids canada goose price canada goose down parka canada goose womens canada goose hat canada goose discount canada goose mystique canada goose boston kensington parka canada goose canada goose womens parka canada goose outerwear canada goose retailers canada goose montebello canada goose banff parka cheap canada goose jackets where to buy canada goose canada goose down coats canada goose cheap canada goose chateau canada goose down coat canada goose solaris canada goose prices canada goose vest sale canada goose snow mantra parka canada goose for sale canada goose coats sale canada goose usa canada goose constable canada goose parka women saks canada goose canada goose resolute parka canada goose gloves canada goose chilliwack parka canada goose sale online buy canada goose online canada goose outlet toronto canada goose outlet store canada goose size chart canada goose toronto mens canada goose trillium parka canada goose canada goose snow mantra canada goose canada canada goose ontario parka canada goose nyc canada goose hybridge canada goose womens jacket canada goose wiki