Probit

Archiwum nowo?ci

Mistrzostwa Europy Kobiet w szachachGALERIA

WYNIKI

OFICJALNA STRONAW dniach 27 maja do 7 czerwca w Mamaja w Rumuni, odby?y si? Mistrzostwa Europy Kobiet w Szachach.  W turnieju wygra?a Anna Ushenina (Ukraina) przed Sabrin? Vega Gutierez (Hiszpania). Jola Zawadzka zaj??a w mistrzostwach 8 miejsce. arcymistrzyni wygra?a 43 pojedynki, jeden zremisowa?a i trzy przegra?a. MISTRZOSTWA EUROPY 04 - 16 maja 2013 !!!

W Legnicy rozpocz??y si? indywidualne Mistrzostwa Europy w szachach. Startuje w nich 280 zawodników, z których po?owa posiada tytu? arcymistrza. W mistrzostwach bierze udzia? równie? 10 szachistek.

W pierwszej rundzie Jola Zawadzka zremisowa?a z rosyjskim arcymistrzem Artyomem Timofeev (2621).MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W SZACHACH - WYNIKI !!!

Zako?czy?y si? Mistrzostwa Polski kobiet w szachach, które rozgrywano w Chorzowie.
O ostatecznej kolejno?ci w turnieju zadecydowa?a dogrywka, w której wzi??y udzia? a? cztery zawodniczki.
Mistrzyni? Polski zosta?a Monika So?ko, drugie miejsce zaj??a Jolanta Zawadzka, a medal br?zowy zdoby?a Karina Szczepkowska.
W Mistrzostwach m??czyzn zwyci??y? Bartosz So?ko.

Oficjalne wyniki na stronie mistrzostw

Zdj?cia z Mistrzostw ju? w galerii!MISTRZOSTWA POLSKI

W trakcie otwarcia Mistrzostw Polski odby?a si? gala Hetmanów, podczas której wr?czone zosta?y statuetki za najwybitniejsze osi?gni?cia w 2012 roku.

W kategorii Zawodniczka Roku zwyci??y?a Jolanta Zawadzka, która wspania?? gr? w reprezentacji olimpijskiej zdoby?a srebrny medal za wynik indywidualny.


GALERIA: Otwarcie MistrzostwMISTRZOSTWA POLSKI KOBIET I M??CZYZN W SZACHACH!

 W dniach 13-21 kwietnia w Chorzowie rozgrywane s? Mistrzostwa Polski Kobiet i M??czyzn w szachach. Zapraszamy na stron? MistrzostwSYMULTANA W Z?BKOWICACH


7 grudnia w Z?bkowicach ?l?skich, Jola wzi??a udzia? w symultanie charytatywnej, któr? zorganizowa?a miejska biblioteka.
Przeciwnikami Joli by?o 38 miejscowych szachistów.
Po blisko 4 godzinach walki, symultana zako?czy?a si? zwyci?stwem Joli na 32 szachownicach, jedn? przegran? i pi?cioma remisami.

Link do Galerii z tego wydarzenia.GARRY KASPAROW NA DOLNYM ?L?SKU

Mimo s?abszych wyników naszych dru?yn (dopiero 13 i 15 miejsce), bardzo pomy?lny by? udzia? w Olimpiadzie Szachowej w Stambule , Joli Zawadzkiej, Radka Wojtaszka i Bartka Macieji. Wszyscy oni zdobyli srebrne medale na swoich szachownicach.
W czasie ca?ego pobytu towarzyszy?a mu Jola Zawadzka, m.in. rozegra?a za niego symultan? w szkole spo?ecznej w Lublinie.Kasparow, który w czasie ostatniej Olimpiady w Stambule ogl?da? parti? Joli z Aleksandr? Kosteniuk, podzieli? si? z ni? uwagami na temat jej przebiegu.

 


SREBRO NA OLIMPIADZIE!


Mimo s?abszych wyników naszych dru?yn (dopiero 13 i 15 miejsce), bardzo pomy?lny by? udzia? w Olimpiadzie Szachowej w Stambule , Joli Zawadzkiej, Radka Wojtaszka i Bartka Macieji. Wszyscy oni zdobyli srebrne medale na swoich szachownicach.   
Jola w czasie Olimpiady wygra?a 7 partii, w tym z b. Mistrzyni? ?wiata Aleksandr? Kosteniuk oraz zremisowa?a pozosta?e cztery pojedynki.

    

Oficjalne wyniki Olimpiady.
OLIMPIADA SZACHOWA 2012

W Istambule od 27.08 do 10.09 odbywa si? Olimpiada Szachowa. Polska dru?yna kobiet wyst?puje na niej w sk?adzie: Monika So?ko, Iweta Rajlich, Jolanta Zawadzka, Karina Szczepkowska-Horowska i Joanna Worek. Polki maj? siódmy numer startowy.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA EUROPY KOBIET W SZACHACH

W Gaziantep (Turcja), 2 marca rozpocz??y si? Indywidualne Mistrzostwa Europy kobiet w szachach. Polsk? reprezentuj? Jolanta Zawadzka, Karina Szczepkowska-Horowska i Joanna Dworakowska. 

Oficjalna strona mistrzostw.Podstrony archiwum: 1   2   3   4   5   6