polski / english
Probit
GALERIA
SZACHOWO
FILMY
FOLDER AUTORSKI
archiwum nowo?ci
archiwum wydarze?
archiwum prasy

Archiwum wydarze?

Szachowa olimpiada w Dre?nie

Dzi?, 13, listopada, rozpocz??o si? najwi?ksze wydarzenie w ?wiecie szachowym - 38 Olimpiada w Dre?nie. W zawodach udzia? bierze ponad 1300 zawodników ze 152 krajów. Polsk? reprezentowa? b?d?: Panowie Bartosz So?ko, Kamil Mito?,  Rados?aw Wojtaszek, Grzegorz Gajewski oraz Mateusz Bartel, natomias Panie graj? w sk?adzie: Monika So?ko, Jola Zawadzka, Iweta Rajlich, Joanna Majdan i Marta Prze?dziecka. W pierwszej rundzie Panie zmierz? si? z dru?yn? z Austrii, a Panowie z Irlandi?. Przebieg pojedynków mo?na ?ledzi? na ?ywo na oficjalnej stronie zawodów. Zdj?cie pochodzi z serwisu Ibagaza chess.       


Ekstraliga

Dru?ynowym Mistrzem Polski na rok 2008 zosta?a dru?yna WASCO HetMaN Szopienice, która gra?a w sk?adzie: GM David Navara, GM Kamil Mito?, GM Piotr Bobras, GM Jacek Gda?ski,  GM Bart?omiej Heberla, WGM Joanna Dworakowska. Polonia Wroc?aw ostatecznie uko?czy?a zawody na IV miejscu. Wi?cej informacji na oficjalnej stronie zawodów.


Ekstraliga IV runda, 8 wrze?nia 2008

W Karpaczu 6 wrzesnia ruszy?a Ekstraliga, w której Jola Zawadzka wraz z dru?yn? Polonia Wroc?aw walczy o tytu? najlepszego klubu w Polsce. Po 4 rundach dziel? I miejsce z Poloni? Warszawa. Wi?cej wyników mo?na znale?? na stronie zawodów.


Memoria? Adofa Anderssena

Tegoroczny Memoria? Adolfa Anderssena mo?na uzna? za najsilniejszy w jego dotychczasowej histroii. Na starcie stawi?a si? ca?a czo?ówka Polski oraz wielu utytu?owanych go?ci z zagranicy. ??cznie w zawodach wzi??o udzia? 166 zawodników. Najsilniejsz? grup? seniorów wygra? Mikhai? Krasenkov, który w finale pokona? Vladimira Malaniuka. W?ród kobiet tiumf ?wi?ci?a Joanna Majdan, która w finale zwyci??y?a z Jolant? Zawadzk?. Szczegó?owe wynik na stronie zawodów.  Zapraszamy tak?e do obejrzenia zdj?? z zawodów w naszej galerii oraz do osobnej galerii zawodników bior?cych udzia? w turnieju.


Czwórmecz szachowy, Wroc?aw 27 czerwca 2008

Tradycyjnie, w ramach Szachowych Dni Wroc?awia, rozegrany zosta? szachowy czwórmecz mi?dzy miastami partnerskimi naszego miasta. Tradycyjnie ju? tak?e dru?ynie z Drezna Wroc?aw nie by? po drodze i nie wzi??a udzia?u w rozgrywkach. W zwi?zku z tym na starcie stan??y dru?yny z Wroclawia, Olomouca, Lwowa oraz zwerbowana w ostatniej chwili dru?yna PROBIT Wroclaw. Zawody rozegrane zosta?y systemem pucharowym. W I rundzie  Lwów pokona? Olomuc, a PROBIT Wroc?aw wygra? z dru?yn? Wroclawia, o czym, przy wyniku 3:3 zdecydowal wynik na pierwszej szachownicy w parti Stanis?aw Zawadzki  - Krzysztof Jasik, któr? Sta? wygra?. W fina?ach dru?yna Lwowa ?atwo ogra?a PROBIT Wroc?aw 6:0, a Wroc?aw przegra? z Olomoucem. Po raz kolejny puchar pow?drowa? na Ukrain?. Zawody odby?y si? w przyjemnej atmosferze w kawiarni szachowej Pasnik, o czym mo?na si? przekona? ogl?daj?c zdj?cia w naszej galerii..    


III Turniej Poloni Wroclaw, Wroclaw 27.06.2008

W zako?czonym dzi? III Turnieju Polonii Wroc?aw zdecydowanie triumfowali nasi s?siedzi zza wschodniej granicy. Zwyci??y?, z dorobkiem 7 punktów, ukrai?ski arcymistrz Vladimir Malaniuk. Drugie i trzecie miejsce, z tak? sam? ilo?ci? punktów, jednak gorsz? warto?ciowo?ci?, zaj?li Daniil Shukuran i Vladimir Sergeev, te? z Ukrainy. Najlepsz? kobiet? okaza?a si? by? arcymistrzyni Jolanta Zawadzka, która zako?czy?a zawody z 5,5 punkta na swoim koncie. Szczegó?owe wyniki na stronie zawodów.


III Turniej Polonii Wroc?aw

Szachowe Dni we Wroclawiu wystartowa?y!!! Pierwsz? z imprez jest III Mi?dzynarodowy Turniej Klubu Polonia Wroclaw. Tegoroczne zawody s? naprawd? silne -  udzia? bierze czterech arcymistrzów i dwie arcymistrzynie oraz kliku mistrzów mi?dzynarodowych. Wszystkich startujacych jest 76. Poza turniejem g?ównym rozgrywane s? tak?e turnieje dla juniorów w trzech grupach wiekowych. Przebieg wszystkich zmaga? mo?na ?ledzi? na oficjalnej stronie zawodów, gdzie poza partiami dost?pna jest transmisja on-line oraz obszerna galeria ze zdj?ciami. Zawody potrwaj? do 27 czerwca.

.


Dru?ynowe Mistrzostwa Kobiet Wroc?aw 2008

Zapraszamy do naszej galerii ze zdj?ciami z mistrzostw 


Dru?ynowe Mistrzostwa Polski Kobiet, Wroc?aw 2008

    We Wroc?awiu w dniach 16-18 maja 2008 mia?y miejsce I Dru?ynowe Mistrzostwa Polski Kobiet. Na starcie stan??o 8 dru?yn w czteroosobowych sk?adach. Walka, jak to zazwyczaj na turniejach kobiecych, by?a zaci?ta. Ostatecznie zawody wygra?a dru?yna MKSz Rybnik, która gra?a w sk?adzie K.Szczepkowska-Horowska, B.K?dzio?ka, K.Toma, A.Matras i A.Krupa. Na drugim miejscu uplasowa? si? klub Polonia Wroc?aw w sk?adzie I.Rajlich, J.Zawadzka, M.Krupa i A.Iwanow a br?z przypad? dru?ynie AZS Politechnika Wroc?aw w sk?adzie M.Zawadzka, D.Hermanowicz, M.Kucypera i K.Pozna?ska. Zawody odby?y si? w bardzo sympatycznej atmosferze w kawiarni szachowej Pa?nik.  Wi?cej wyników mo?na znale?? na stronie zawodów. Zapraszamy tak?e do obejrzenia zdj?? w naszej galerii.


Mistrzostwa Europy Plovdiv - zako?czenie

W zako?czonych w Plovdiv Indywidualnych Mistrzostwach Europy Polska ekipa nie odnios?a wi?kszych sukcesów. ?aden z zawodników nie uzyska? awansu do Mistrzostw ?wiata. Najlepsza z Polek, Monika So?ko zako?czy?a zawody na 16 miejscu, a najlepszy z Polaków Tomasz Markowski na 33 pozycji. Jola Zawadzka po s?abym finiszu 0,5 punkta z 3 ostatnich partii ostatecznie zako?czy?a zawody na 48 miejscu. Bardzo dobrze w turnieju wypad? m?ody Dariusz ?wiercz, który zdoby? swoj? drug? norm? arcymistrzowsk?. Wi?cej wyników na stronie  


Podstrony archiwum: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
canada goose coats canada goose jackets canada goose jacket canada goose kensington parka canada goose coat canada goose montebello parka canada goose vest canada goose mystique parka canada goose kensington canada goose clothing canada goose down canada goose parkas canada goose chateau parka canada goose new york canada goose jacket sale canada goose down jacket canada goose jackets on sale canada goose women canada goose jackets sale canada goose on sale canada goose arctic program canada goose whistler parka canada goose chicago canada goose parka canada goose trillium parka canada goose constable parka canada goose clearance canada goose parka sale canada goose chilliwack bomber canada goose men canada goose chilliwack canada goose kensington parka sale buy canada goose cheap canada goose canada goose sale canada goose website canada goose solaris parka canada goose outlet canada goose mens canada goose trillium canada goose online canada goose aviator hat canada goose kids canada goose price canada goose down parka canada goose womens canada goose hat canada goose discount canada goose mystique canada goose boston kensington parka canada goose canada goose womens parka canada goose outerwear canada goose retailers canada goose montebello canada goose banff parka cheap canada goose jackets where to buy canada goose canada goose down coats canada goose cheap canada goose chateau canada goose down coat canada goose solaris canada goose prices canada goose vest sale canada goose snow mantra parka canada goose for sale canada goose coats sale canada goose usa canada goose constable canada goose parka women saks canada goose canada goose resolute parka canada goose gloves canada goose chilliwack parka canada goose sale online buy canada goose online canada goose outlet toronto canada goose outlet store canada goose size chart canada goose toronto mens canada goose trillium parka canada goose canada goose snow mantra canada goose canada canada goose ontario parka canada goose nyc canada goose hybridge canada goose womens jacket canada goose wiki