polski / english
Probit
GALERIA
SZACHOWO
FILMY
FOLDER AUTORSKI
archiwum nowo?ci
archiwum wydarze?
archiwum prasy

Archiwum wydarze?

Mi?dzynarodowy Turniej, Litomy?l 2007

W zako?czonym noworocznym openie szachowym w Litomy?lu Jola Zawadzka okaza?a si? by? najlepsz? kobiet?, a w klasyfikacji generalnej zaj??a 13 miejsce. W turnieju zwyci??y? reprezentant gospodarzy, mistrz mi?dzynarodowy, David Karnovsky. Szczegó?owe wyniki na stronie organizatora. Zdj?cia z zako?czenia zawodów mo?na obejrze? w naszej galerii.


Mi?dzynarodowy turniej Amplico Life 2007

W dniach 15-16 grudnia b.r. mia? miejsce w Warszawie VII Mi?dzynarodowy turniej szachowy Amplico AIG Life. Na starcie stan??o 580 zawodników z ca?ego ?wiata. W zawodach zwyci??y? Aleksiej Aleksandrow, który pokona? w finale Tomasza Markowskiego. Wiecej wyników na stronie zawodów.  


Akademickie Mistrzostwa Polski, Wroc?aw 2007

W dniach 8-10 grudnia 2007 mia?y miejsce we Wroc?awiu Akademickie Mistrzostwa Polski zarówno dru?ynowe jak i indywidualne. Akademick? mistrzyni? Polski zosta?a, po raz drugi z rz?du, Beata K?dzio?ka (SGH Warszawa), srebro wywalczy?a Jola Zawadzka (AE Wroc?aw) a br?z trafi? do Kariny Szczepkowskiej - Hory?skiej (U?). W?ród panów triumfowa?, po raz trzeci z rz?du, Marcin Dziuba (UMCS Lublin), srebro wywalczy? Dariusz Szoen (UMCS Lublin) a br?z Marcin Tazbir (Politechnika ?od?). Dru?ynowo zwyci??y?a SGH Warszawa, drugie miejsce UMCS Lublin a trzecie Politechnika Wroc?awska. Wi?cej wyników na stronie zawodów, zapraszamy tak?e do naszej galerii.  


Mistrzostwa Dolnego ?l?ska w szachach szybkich, Wa?brzych 2007

W dniach 24-25 listopada w Wa?brzychu mia?y miejsce mistrzostwa Dolnego ?l?ska w szachach szybkich. Tytu? indywidualnej mistrzyni w?ród kobiet wywalczy?a Jola Zawadzka, a w?rod panów triumfowa? Radek Wojtaszek. Wi?cej wyników na stronie, zapraszamy tak?e do obejrzenia zdj?? z zawdów w naszej galerii.


Dru?ynowe Mistrzostwa Europy - zdj?cia

Zaktualizowali?my nasz? galeri? o zdj?cia z Dru?ynowych Mistrzostw Europy. Zapraszamy wszystkich do ogl?dania.


Polki dru?ynowymi wicemistrzyniami Europy!

W Heraklionie, na Krecie dzi? zosta?a rozegrana ostatnia, decyduj?ca o podziale medali, runda Dru?ynowych Mistrzostw Europy. Nasze Panie gra?y z reprezentacj? Romunii i po bardzo zmiennym przebiegu meczu pad? wynik 2:2. Pozosta?e pretendentki do medalu tak?e uzyska?y wyniki remisowe Rosja, zajmuj?ca przed ostatni? rund? pierwsze miejsce  z Ukrain? a Armenia z Gruzj?.  Wynik te sprawi?y, ?e Polki, w sk?adzie: Monika So?ko, Iweta Rajlich, Jola Zawadzka, Joanna Dworakowska, Marta Prze?dziecka  zdoby?y tytu? Dru?ynowych wicemistrzy? Europy. Zawody wygra?a Rosja, Polska druga, a br?z przypad? naszym jedynym pogromczyniom -  Armenii. Podsumowuj?c, nasze dziweczyny potwierdzi?y swoj? klas? i przynale?no?? do Europejskiej czo?ówki. Ka?da z nich uzyska?a ?wietny wynik i zarobi?a punkty na rankingu. Dodatkowo Iweta Rajlich zdoby?a indywidulanie srebrny medal za rewelacyjny wyst?p na II szachownicy.  ?wietnie tak?e spisali si? Panowie, którzy dzi? pewnie ograli dru?yn? z Mo?dawii 3:1 i zaj?li wysokie 4 miejsce. W turnieju zdecydowanie zwyci??y?a Rosja, na drugim miejscu Armenia a na trzecim Azerbejd?an.. Wi?cej wyników na stronie zawodów.


Dru?ynowe Mistrzostwa Europy, VIII runda

W VIII rundzie nasze Panie dozna?y pierwszej pora?ki w zawodach. Przegra?y z dru?yn? z Armenii 2,5:1,5. Swoje partie zremisowa?y Joanna Dworakowska, Jola Zawadzka i Monika So?ko, która w niesamowity sposób obroni?a si? w kompletnie przegranej pozycji. Swoj? parti? przegra?a nasza najlepiej punktuj?ca zawodniczka Iweta Rajlich. Po tym wyniku Polki spad?y na drugie miejsce. Rosja pokona?a wysoko Holandi? 3,5:0,5 i wyprzedza nas o dwa punkty. W ostatniej rundzie gramy z dru?yn? Romunii. Panowie natomiast zremisowali z siln? dru?yn? z Ukrainy i w ostaniej rundzie zmierz? si? z reprezentacj? Mo?dawii. Wi?cej wyników, oraz transmisja na ?ywo na stronie zawodów


Dru?ynowe Mistrzostwa Europy, VII runda

W VII rundzie podczas rozgrywanych na Krecie Dru?ynowych Mistrzostw Europy Polki pokona?y aktualne mistrzynie olimpijskie - Ukrain? 3:1. Swoje partie wygra?y Iweta Rajlich, która jest najlepiej punktuj?c? zawodniczk? z dru?yny, oraz  Joanna Dowrakowska. Rremis uzyska?y Monika So?ko i Jola Zawadzka. Rosjanki wygra?y z Gruzja "tylko" 2,5:1,5 i dzieki temu Polki ponownie wysz?y na samodzielne prowadzenie. W kolejnej rundzie zmierz? si? z dru?yn? z Armenii. M?ska dru?yna zremisowa?a z Hiszpani?. Miniaturk? z Alexem Shirowem wygra? Bartosz So?ko, zremisowali Kamil Mito? i Mateusz Bartel a przegra? Grzegorz Gajewski. Wi?cej wyników i informacji na stronie zawodów.  


Dru?ynowe Mistrzostwa Europy, runda VI

W kolejnej rundzie podczas Dru?ynowych Mistrzostw Europy Polki zremisowa?y z dru?yn? Gruzji 2:2. Na wszystkich szachownicach pad? wynik remisowy. Goni?ca nasz? druzyn? Rosja pokona?a S?oweni? 3,5:0,5 i tym samym dogoni?a Polsk?, z któr? dzieli 1-2 miejsce. W kolejnej rundzie nasze dziewczyny zmierz? si? z ekip? naszych wschodnich s?siadów - Ukrain?. Dru?yna m?ska, po s?abym starcie, ostro zabra?a si? za odrabianie strat i pokona?a wysoko dru?yn? Anglii 3,5;0,5. Wi?cej wyników i informacji na stronie zawodów.


Dru?ynowe Mistrzostwa Europy, V runda, Herkalion Kreta

W V rundzie Polska dru?yna pa? zremisowa?a 2:2 z najsilniejsz? reprezentacj? zawodów - Rosj?. Mecz mia? bardzo dramatyczny przebieg. Szybko swoj? parti? przegra?a na IV szachownicy Marta Prze?dziecka. Na III "desce" Jola  odwa?nie ofiarowa?a hetmana i wydawa?o si? ?e wygra, jednak przeciwniczka, Nadjezdza Kosincewa,  zdo?a?a si? obroni? i partia zako?czy?a sie remisem. Nast?pnie zremisowa?a na pierwszej szachownicy Monika So?ko. Najd?u?ej gra?a na II szachownicy Iweta Rajlich, która zdo?a?a zrealizowa? osi?gni?t? przewag? i doprowadzi?a mecz do remisu. Dzi?ki temu wynikowi nasza dru?yna nadal pozostaje na pierwszym miejscu w zawodach. W nast?pnej rundzie dziewczyny walczy? b?da z kolejn? siln? ekip? - reprezentacj? Gruzji.  Nasi Panowie odnotowali pewne zwyci?stwo - pokonali Serbi? 3,5:0,5. Swoje partie wygrali: Bartosz So?ko, Grzegorz Gajewski i Mateusz Bartel a zremisowa? Radek Wojtaszek. W kolejnej rundzie zmierz? si? z reprezentacj? Anglii. Wi?cej wyników, zdj?? oraz partie na ?ywo na stronie zawodów.


Podstrony archiwum: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
canada goose coats canada goose jackets canada goose jacket canada goose kensington parka canada goose coat canada goose montebello parka canada goose vest canada goose mystique parka canada goose kensington canada goose clothing canada goose down canada goose parkas canada goose chateau parka canada goose new york canada goose jacket sale canada goose down jacket canada goose jackets on sale canada goose women canada goose jackets sale canada goose on sale canada goose arctic program canada goose whistler parka canada goose chicago canada goose parka canada goose trillium parka canada goose constable parka canada goose clearance canada goose parka sale canada goose chilliwack bomber canada goose men canada goose chilliwack canada goose kensington parka sale buy canada goose cheap canada goose canada goose sale canada goose website canada goose solaris parka canada goose outlet canada goose mens canada goose trillium canada goose online canada goose aviator hat canada goose kids canada goose price canada goose down parka canada goose womens canada goose hat canada goose discount canada goose mystique canada goose boston kensington parka canada goose canada goose womens parka canada goose outerwear canada goose retailers canada goose montebello canada goose banff parka cheap canada goose jackets where to buy canada goose canada goose down coats canada goose cheap canada goose chateau canada goose down coat canada goose solaris canada goose prices canada goose vest sale canada goose snow mantra parka canada goose for sale canada goose coats sale canada goose usa canada goose constable canada goose parka women saks canada goose canada goose resolute parka canada goose gloves canada goose chilliwack parka canada goose sale online buy canada goose online canada goose outlet toronto canada goose outlet store canada goose size chart canada goose toronto mens canada goose trillium parka canada goose canada goose snow mantra canada goose canada canada goose ontario parka canada goose nyc canada goose hybridge canada goose womens jacket canada goose wiki